Ulica sv. Mateja 70/a, 10000 Zagreb

Toni Maglica

Diplomirao 2001. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Većinu profesionalne karijere proveo je u sustavu socijalne skrbi radeći  s djecom s problemima u ponašanju i obiteljima u riziku. Doktorirao je 2017. godine u području društvenih znanosti. Od tada radi kao nastavnik na Filozofskom fakultetetu Sveučilišta u Splitu.