Ulica sv. Mateja 70/a, 10000 Zagreb

Socijalna skrb

Opis socijalnog sektora
socijalni sektor je pod ingerencijom Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Radi se o velikom, izazovnom i dinamičnom sustavu u kojem je zaposlen velik broj socijalnih pedagoga koji rade  na preventivnim, tretmanskim i posttretmanskim aktivnostima.

Predstavnici sekcije:

Kontakt: HKSP.socskrb@gmail.com

Maro Štengl, socijalni pedagog

Nevena Barišić  diplomirala je 2013. godine nakon čega se zapošljava  u školstvu gdje radi nekoliko godina. Svoje zanimanje vidi kao jedini logičan izbor za sebe. Privlače je  različite teme i područja kako u poslu tako i u životu. Podjednako uživa u radu s djecom, mladima i odraslima. U slobodno vrijeme voli boraviti u prirodi, družiti se i  putovati u različite krajeve.
Zaposlena je u socijalnom sektoru i veseli se što može doprinjeti  udruživanju socijalnih pedagoga.

Mr.sc. Andreja Marcetić izradila je i obranila znanstveni magistrski rad pod naslovom „Poremećaji u ponašanju svojstveni prognanim i izbjeglim učenicima srednjih škola zbrinutim u učeničkom domu, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu (2001.), licencirani medijator, radila u sustavu odgoja i obrazovanja 1992.-2020., tijekom kojega je napredovala u zvanje savjetnika. Od 2020. zaposlena u javnoj ustanovi socijalne skrbi, čiji je osnivač Grad Zagreb.

2000.-2020. organizira niz stručnih usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika kao voditeljica Županijskog stručnog vijeća za građanski odgoj i obrazovanje i ljudska prava Agencije za odgoj i obrazovanje te provodi edukacijske aktivnosti kroz osmišljavanje i provođenje obrazovnih programa i aktivnosti za stručnjake u širem profesionalnom okruženju, u kontekstu cjeloživotnog učenja, a radi njihova ovladavanja općim i specifičnim socijalnopedagoškim, psihosocijalnim i psihoedukativnim kompetencijama te poboljšanja osobne i profesionalne djelotvornosti, kao i mentoriranje vježbenika.

Bavi se znanstvenim i stručnim radom, organizator je brojnih međunarodnih stručno-znanstvenih konferencija, član organizacijskih odbora u zemlji i inozemstvu i autor brojnih znanstvenih i stručnih radova s temama socijalnopedagoškog i psihoterapijskog savjetovanja, mentalnog zdravlja, prevencije u zajednici, poduzetništva, građanskog odgoja i obrazovanja i ljudskih prava.

2010.-11. vodi stručne skupove s temom usklađivanja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, Nacionalnog okvirnog kurikuluma, Europskog kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno učenje i Europskog okvira ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje, u suradnji Agencije za odgoj i obrazovanje, Ministarstva znanosti i Vlade Republike Hrvatske.

2012. sudjeluje u izradi Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja, u suradnji Agencije za odgoj i obrazovanje i Ministarstva znanosti i obrazovanja. Predavač je u poslovnim školama i veleučilištima, teme: komunikacijski menadžment, poslovna etike i etiketa, poduzetništvo, upravljanje projektima, medijacija i pregovaranje, upravljanje stresom, upravljanje vremenom i ciljevima.

2015.-17. obnaša dužnost predsjednice Savjeta za upravljanje projektima, a kao vijećnica Vijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava u mandatu 2017.-21. te od 2021.-dalje kao član Vijeća za prevenciju Vijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava organizira kulturno-umjetničke manifestacije, stručno-znanstvene konferencije i humanitarne aktivnosti. Tajnica je Udruge veterana 145. brigade HV, a kao član Ukrajinske zajednice Grada Zagreba, u suradnji sa Veleposlanstvom Ukrajine u Republici Hrvatskoj i VGČGD inicira i koordinira humanitarne akcije za osobe raseljene iz Ukrajine.

Svojim radom nastoji djelovati kroz zastupanje, zagovaranje, promoviranje i utjecanje na društvene politike, zakonodavstvo i prakse sa svrhom osiguravanja socijalnog uključivanja, ravnopravnosti, prava te dobrobiti pojedinca i društva u cjelini.

Dragana Grujović, prof.socijalni pedagog  diplomirala je 2001. godine. Nakon višegodišnjeg iskustva kao stručne suradnice u školi zapošljava se kao socijalna pedagoginja u Centru za socijalnu skrb Dubrovnik. Na završnoj godini studija za učiteljicu razredne nastave saznaje za socijalnu pedagogiju te upisuje fakultet, a po završetku studija socijalna pedagogija postaje njen jedini profesionalni izbor. Ima raznolike interese, završila je obiteljsku sistemsku terapiju, komunicira i na hrvatskom znakovnom jeziku, primjenjuje kreativne tehnike u radu s mladima. Vjeruje da svaki pojedinac može graditi ljepši svijet. Voli surađivati, raduje se i želi doprinijeti razmjeni stručnih znanja i vještina među kolegama i povezivanju socijalnih pedagoga.