Ulica sv. Mateja 70/a, 10000 Zagreb

Obrazovanje

Predstavnica sekcije:

Kontakt: HKSP.obrazovanje@gmail.com

Martina Dumančić Vranješ, prof.socijalni pedagog, diplomirala je 2006. godine  na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer poremećaji u ponašanju. Od završetka studija radi kao stručna suradnica u OŠ Marina Držića u Dubrovniku. Promovirana je u zvanje mentora 2017. Godine. Voditeljica je Županijskog stručnog vijeća za preventivne programe osnovnih, srednjih škola i učeničkih domova Dubrovačko-neretvanske županije. Aktivno sudjeluje u edukaciji učitelja, stručnih suradnika i pomoćnika u nastavi na županijskoj i državnoj razini. Bila je mentorica je studentima i pripravnicima Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta, te studenticama Učiteljskog studija u sklopu kolegija Rane socijalnopedagoške intervencije. Članica je Povjerenstva za ocjenu kvalitete programa/projekata udruga civilnog sektora pri Dubrovačko- neretvanskoj županiji. Članica je Udruge za realitetnu terapiju i Učiteljskog tima realitetne terapije u RH. Stekla je naziv psihoterapeuta realitetne terapije.