Ulica sv. Mateja 70/a, 10000 Zagreb

Nada Damjanović

Socijalnu pedagogiju sam diplomirala 1984. na tadašnjem Fakultetu za defektologiju.

Moje prvo radno iskustvo u struci bilo je u Centru za socijalni rad Dubrava na poslovima maloljetničke delinkvencije i kategorizacije djece i mladih.

Nakon toga sam kratko vrijeme radila kao odgajatelj  u Centru za dijagnostiku pri Zatvoru u Zagrebu.

Na Općinskom kaznenom sudu – Odjelu za mladež radim unatrag 22 godine na poslovima delinkvencije mladih i kaznenopravne zaštite djece.

Sudjelovala sam na brojnim konferencijama i stručnim skupovima, te bila članica radnih skupina pri izradi raznih zakonskih akata.