Ulica sv. Mateja 70/a, 10000 Zagreb

Kontakt

Hrvatska komora socijalnih pedagoga

email: hk.socijalnih.pedagoga@gmail.com

email: info@hksp.hr

mobitel: +38597 644 7075

radno vrijeme: ponedjeljak-četvrtak od 14.00-19.00 sati

Mailovi kontakt:

Katarina Sikirić Lukić, predsjednica Povjerenstva za inozemne kvalifikacije

inokvalifikacije@hksp.hr

Krešimir Makvić, predsjenik Povjerenstva za stručno usavršavanje

str.usavrsavanje@hksp.hr

Dejana Bouillet, predsjednica Etičkog odbora

etickiodbor@hksp.hr

Podaci o komori:

OIB: 65577426878, MB:5348820

IBAN: 4623600001102900600, Zagrebačka banka

adresa: Ulica sv. Mateja 70/a, 10 109 Zagreb