Ulica sv. Mateja 70/a, 10000 Zagreb

Upute za učlanjenje

Zahtjev za učlanjenje

Uvjet:

1. završen dodiplomski ili preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije u Republici Hrvatskoj ili priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – socijalni pedagog

POTREBNI DOKUMENTI:

  • evidencijski list člana
  • izjava o prihvaćanju plaćanja mjesečne članarine
  • potvrda o uplati upisnine u iznosu od 40,00 eura
  • dokazi o završenom fakultetu (preslika diplome)

NAKNADA

Naknada: upisnina 40,00 EUR

Broj računa za e-plaćanje:
Primatelj: Hrvatska komora socijalnih pedagoga
Broj računa: HR4623600001102900600

Zagrebačke banke d.d.
Model: 00
Poziv na broj: OIB člana

Svrha: „upisnina“

Foto nalog:

Dodatne obaveze:
O promjeni podataka u Registru članova član je dužan obavijestiti Komoru u roku od 30 dana od nastanka promjene.
Zaposleni socijalni pedagozi dužni su redovito plaćati članarinu.

Postupak za učlanjenje u Hrvatsku komoru socijalnih pedagoga i upis :

  • obrazac ispuniti i vlastoručno potpisati
  • obrazac dostaviti  na e-mail adresu Komore: info@hksp.hr zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o uplati upisnine – sve u skeniranom PDF obliku ili klasičnom poštom na adresu: Hrvatska komora socijalnih pedagoga Svetog Mateja 70a, 10020 Zagreb