Ulica sv. Mateja 70/a, 10000 Zagreb

Članarina

Sukladno Zakon o socijalnopedagoškoj djelatnosti socijalni pedagozi obavezni su uredno plaćati članarinu i podmirivati druge obaveze prema Komori. Visinu članarine za tekuću godinu utvrđuje godišnje Skupština Komore.

Članarina se uplaćuje na žiro račun Komore broj: HR4623600001102900600 kod Zagrebačke banke d.d., model: 00, s pozivom na broj: OIB člana, te opis plaćanja: ,,članarina za mjesec/godina“.

  • Općom uplatnicom
  • Ustegom od plaće, uz davanje suglasnosti poslodavcu za vršenje iste, na obrascu koji možete preuzeti ovdje (obrazac osobno predati poslodavcu)
  • Trajnim nalogom u banci
  • Foto nalog:

Član Komore oslobođen je plaćanja članarine u slučajevima nezaposlenosti, volonterskog rada u struci, bolovanja zbog komplikacija u trudnoći, korištenje rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili neplaćenog dopusta, dopusta za njegu djeteta s teškoćama u razvoju, za vrijeme dok traje okolnost zbog koje je ostvario pravo na oslobođenje.

Član koji želi ostvariti pravo na oslobođenje obvezan je Komori dostaviti dokaz o okolnosti temeljem koje ostvaruje pravo na oslobođenje od članarine (potvrda HZZ, potvrda HZMO, ugovor, rješenje i sl.).

Član koji ostvaruje pravo na oslobođenje obvezan je bez odgode, a najkasnije u roku od 8 dana, Komoru obavijestiti o prestanku okolnosti temeljem koje je ostvario pravo na oslobođenje od plaćanja članarine.