Ulica sv. Mateja 70/a, 10000 Zagreb

Danijela Perić Krstulović

Rođena sam 03.07.1984. godine u Splitu. Nakon završene osnovne škole, pohađala sam Jezičnu gimnaziju „Jure Kaštelan“ u Omišu. 2004. godine upisala sam Edukacijsko rehabilitacijski fakultet u Zagrebu, smjer socijalna pedagogija. Diplomirala sam 03.07.2009. godine na temu „Internalizirani poremećaji u ponašanju- etiološka, fenomenološka i tretmanska obilježja“. Tijekom studiranja, aktivno sam volontirala u Udruzi „Igra“ te Volonterskom centru. Nakon završenog fakulteta zaposlila sam se u Osnovnoj školi Šestanovac u kojoj sam radila 18 mjeseci na pola radnog vremena. Zatim sam pet mjeseci radila u Domu za odgoj djece i mladih Split, u ženskoj odgojnoj skupini na mjestu odgajatelja. 2011. godine zaposlila sam se u Centru za socijalnu skrb Split, na Odjelu za djecu, mlade i obitelj. 2012. godine upisala sam edukaciju iz Geštalt psihoterapije i trenutačno sam u fazi pisanja završnog rada.