Ulica sv. Mateja 70/a, 10000 Zagreb

ALMA ROVIS BRANDIĆ

Alma Rovis Brandić, socijalna pedagoginja

Osnovnu školu završila sam u Bujama, srednju u Puli te socijalnu pedagogiju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu (tadašnjem Fakultetu za defektologiju) 1985. godine.

Prvih 13 godina radila sam kao odgajatelj u tretmanu s djecom o mladima s poremećajima u ponašanju. Nakon toga sam 16 godina radila kao stručni suradnik u školi. Kao predavač redovito sam sudjelovala u većem broju stručnih skupova za učitelje/nastavnike, stručne suradnike i ravnatelje na županijskoj i državnoj razini. Su/autorica sam više preventivnih programa.

Od 2015. godine radim u Agenciji za odgoj i obrazovanje kao savjetnica za socijalne pedagoge i preventivne programe. Redovito osmišljavam stručno usavršavanje u području svojih nadležnosti. Po dolasku u AZOO potakla sam projekt Rane socijalnopedagoške intervencije koji je, u suradnji sa znanstvenom zajednicom, proveden u 43 osnovne škole i rezultat kojega je knjiga Socijalnopedagoški mozaik.       

U suradnji s UNODC-em, od 2019. godine implementirali smo znanstveno evaluirani program Lions quest – Vještine za adolescenciju u 50 osnovnih škola, a od 2021. godine u 15 škola Zagrebačke županije implementiramo također evaluirani program Imam stav. Ponosna sam što sam u  ožujku 2020. imala sam čast predstaviti sustav prevencije u hrvatskom školstvu u  UN-u. 

Usmjerena sam cjeloživotnom učenju, imam međunarodni certifikat master razine iz Neurolingvističkog programiranja, trenerica sam dva međunarodna preventivna programa, ove godine sam upisala 5. semestar edukacije za psihoterapeuta…

Majka sam troje djece i sretna nona jednog čarobnog dječaka. 

Od 2020. izabrana sam za prvu predsjednicu Hrvatske komore socijalnih pedagoga.