Ulica sv. Mateja 70/a, 10000 Zagreb

Poziv za kandidaturu za člana Povjerenstva za stručni nadzor Hrvatske komore socijalnih pedagoga

Objavio: HKSP | 22. travnja 2024.

Upravni odbor Hrvatske komore socijalnih pedagoga a temeljem čl. 20. Statuta Hrvatske komore socijalni pedagoga, raspisuje

Poziv za kandidaturu za člana Povjerenstva za stručni nadzor

za mandatno razdoblje 2022.-2026. godine za preostali dio mandata

I.

Ovim pozivom pokreće se postupak izbora za člana/cu Povjerenstva za stručni nadzor (dalje u tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo je regulirano kao stalno povjerenstvo Hrvatske komore socijalnih pedagoga(dalje u tekstu: HKSP).

 Cjeloviti poziv nalazi se na sljedećem dokumentu:

Rok za ponovnu prijavu od 15.05.2024. do 22.05.2024.