Ulica sv. Mateja 70/a, 10000 Zagreb

Poziv za kandidaturu za člana Etičkog odbora Hrvatske komore socijalnih pedagoga za mandatno razdoblje do 10. veljače 2025. godine

Objavio: HKSP | 15. ožujka 2024.

KLASA: 021-01/24-01/1

URBROJ: 447-01-03-024-1

Zagreb, 4. ožujka 2024.

Hrvatska komora socijalnih pedagoga temeljem članka 13. stavka 1. i članka 31. Stavka 1. Statuta Hrvatske komore socijalnih pedagoga („Narodne novine“, broj: 3/2021), raspisuje

Poziv za kandidaturu za člana Etičkog odbora Hrvatske komore socijalnih pedagoga za mandatno razdoblje do 10. veljače 2025. godine

I.

Ovim pozivom pokreće se postupak izbora za člana Etičkog odbora Hrvatske komore socijalnih pedagoga (u daljnjem tekstu: Komora).

Cjeloviti poziv nalazi se u sljedećem dokumentu

Obrazac za kandidaturu za člana Etičkog odbora za mandatno razdoblje do 10. veljače 2025. godine

https://forms.gle/L2DNuqoPCPQeqZEn8

Prijavljene kandidatkinje:

Sanja Horvatić

Rođena sam 1966. godine u Zagrebu. Socijalnu pedagogiju diplomirala sam 1991. na tadašnjem Fakultetu za defektologiju. Na istom fakultetu 2023. godine sam završila poslijediplomski doktorski studij “Prevencijska znanost i studij invaliditeta”. Radila sam na odgovornim radnim mjestima u Ministarstvu znanosti i obrazovanja te sudjelovala u kreiranju, praćenju i provedbi reformskih procesa u obrazovanju. U Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja kreirala sam i koordinirala razvoj modela prilagodbe ispitne tehnologije na ispitima državne mature i nacionalnim ispitima. Koautorica sam li urednica u više izdanja Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja te sam objavila više znanstvenih i stručnih radova u području edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti. Bila sam članica osnivačkog odbora Združenja za socijalno pedagogiko Slovenije te sam sudjelovala na osnivačkoj skupštini Hrvatske udruge socijalnih pedagoga.

mr.sc. Andreja Marcetić

Mr.sc. Andreja Marcetić je istaknuta znanstvenica i stručnjakinja s širokim područjem interesa koje obuhvaća prevenciju, komunikacijski menadžment, građanski odgoj i obrazovanje, zaštitu ljudskih prava djece i mladih, izbjeglica, prognanika, branitelja te osoba s invaliditetom. Članica je Povjerenstva koje je izradilo prvi kurikulum za građanski odgoj i obrazovanje u Republici Hrvatskoj. Također, organizirala je stručno usavršavanje za sve odgojno-obrazovne ustanove RH u području uvođenja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u odgojno-obrazovni sustav, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja te Vladom Republike Hrvatske. Njen značajan doprinos ovim područjima obilježen je nizom znanstvenih i stručnih radova koji istražuju važnost prevencije i poštivanja etičkih načela. Kroz svoj angažman kao predsjednica Upravnog vijeća Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava sudjelovala je u izradi Etičkog kodeksa Centra, čime je značajno unaprijedila rad te institucije. Nastavljajući svoj stručni i znanstveni rad, aktivno se zalaže za promicanje važnosti etičkih načela kao članica Vijeća za prevenciju Gradske četvrti Gornja Dubrava, Vijeća za prevenciju Grada Zagreba, vanjska suradnica Agencije za odgoj i obrazovanje, kao i niza organizacija civilnog društva. Kao članica Hrvatske komore socijalnih pedagoga, posebno se ističe u promicanju etičkih standarda u sektoru socijalne skrbi. Dodatno, u svojstvu vanjskog suradnika Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora, organizirala je dvije značajne međunarodne konferencije u Hrvatskom saboru. Tematike konferencija, “Inovacije i digitalna tranzicija u zaštiti ljudskih prava” i I. međunarodna stručno-znanstvena konferencija “Zaštita ljudskih prava u 21.st”, https://www.sabor.hr/hr/press/priopcenja/u-saboru-odrzana-medunarodna-konferencija-inovacije-i-digitalna-tranzicija-u, dodatno su promovirale etička načela te pridonijele podizanju svijesti o važnosti ljudskih prava i njihove zaštite.

Ana Marković

Zaposlena sam na poziciji viseg strucnog savjetnika za preventivne programe u Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Prije toga 5 godina sam radila u osnovnoj školi te se profilirala u smijeru prevencije kroz brojne edukacije i usavršavanja. Socijalno-pedagoški tretman radila sam i kao vanjski suradnik HCZR. Bila sam polaznik Realitetne terapije i teorije izbora te sam stekla Certifikat u edukaciji. Kao dodatne alate za rad s djecom i mladima koristila sam Mindfulnes za djecu te Terapiju igrom što sam završila u sklopu svojih usavršavanja. Visoko sam motivirana za promicanje svoje struke te za unapređenje sustava znanosti i obrazovanja u svrhu zaštite prava djece i osiguravanja primjerenog i sigurnog okruženja u kojem sustav odgovara na stvarne potrebe djeteta.