Ulica sv. Mateja 70/a, 10000 Zagreb

Kandidatkinje za članicu Upravnog odbora za mandatno razdoblje 2020.-2024. godine

Objavio: HKSP | 12. prosinca 2023.

Novi član se bira do isteka mandata Upravnog odbora koji je u tijeku i završava 2024. godine

Marija Tešija

Temeljem dvadesetogodišnjeg rada u sustavu socijalne skrbi, na poslovima odgajateljice, socijalne pedagoginje, realizirala sam niz socijalnih usluga te stekla značajno kako životno, tako i profesionalno iskustvo. Aktivni sam član Vijeća za prevenciju kriminaliteta grada Splita, kao i član Vijeća međuresorne suradnje u prevenciji nasilničkog ponašanja Splitsko -dalmatinske županije. Aktualno sam ravnateljica CZPUZ Split.

Rad s djecom i mladima za mene nije posao, već životni poziv.U današnjim bremenitim vremenima, biti socijalni pedagog , odgajatelj je iznimno izazovan poziv i odgovornost. Želim nastaviti i dalje hrabro i aktivno zastupati interese i dobrobit djece i mladih, s osobitim naglaskom na područje socijalne skrbi. To dugujem mladima u sustavu koji trebaju nekog svog, a tko će javno zagovarati kvalitetne i pravovremene intervencije na široj društvenoj razini, a kako bi se utjecalo na smanjivanje ulazaka velikog broja djece u institucije. Držim da svojim odgovornim i ozbiljnim odnosom prema vođenju CZPUZ Split, misiji i viziji koju realiziram u suradnji sa svim dionicima u sustavu socijalne skrbi i sustavu obrazovanja, imam kompetencije, iskustvo te jasnu i konkretnu ideju i rješenja za daljnje razvijanje i unapređenje, kao i povezanost, umreženost sustava u kojima socijalni pedagozi moraju biti nositelji društvenih promjena.

Tina Peraica

doc. dr. sc. Tina Peraica, rođena u Splitu gdje je završila osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Školovanje nastavlja na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (smjer poremećaji u ponašanju). Po završetku studija završava psihoterapijsku edukaciju iz integrativne psihoterapije te poslijediplomski stručni studij Socijalne psihijatrije i sociopatologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Zaposlena je na Klinici za psihijatriju Kliničke bolnice Dubrava, te je i dugogodišnja vanjska suradnica i koordinatorica Savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji Doma Duga-Zagreb. Od osnutka Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu sudjeluje u provođenju nastave gdje je i izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Kao supervizorica i edukatorica sudjeluje u provedbi edukacije iz integrativne psihoterapije. U dva mandata je bila predsjednica Hrvatske udruge socijalnih pedagoga, te je aktualno predstavnica zdravstvene sekcije HKSP-a. Uže područje stručnog i znanstvenog interesa su joj mentalno zdravlje, stres i psihotrauma. Motivacija za prijavu za članicu Upravnog odbora HKSP mi je rad na daljnjem razvoju i promicanju socijalnopedagoške djelatnosti.