Ulica sv. Mateja 70/a, 10000 Zagreb

Reakcija Hrvatske komore socijalnih pedagoga potaknuta tragedijom u Srbiji:

Objavio: HKSP | 5. svibnja 2023.

Stavljamo na raspolaganje svoje profesionalne resurse za sve oblike pomoći i podrške

Nakon tragičnog događaja u jednoj osnovnoj školi u Srbiji, pred kojim je s razlogom zanijemila javnost u užem i širem okruženju regije, Hrvatska komora socijalnih pedagoga tuguje i najiskrenije suosjeća sa svom djecom, obiteljima, djelatnicima i drugim osobama koje su dotaknute ovom tragedijom.

Ožiljke ovog događaja mnogi će nositi jako dugo, neki i zauvijek. 

Stoga Hrvatska komora socijalnih pedagoga, stručnjaka koji se bave problemima u ponašanju i na poseban način njihovom prevencijom i tretmanom, apelira na sve ključne dionike u zajednici da stave u fokus dobrobit djeteta, a to zasigurno uključuje i podršku njegovom okruženju – na prvom mjestu obitelji, vrtiću i školama. 

Briga o dobrobiti djeteta počinje od prvog dana života (pa i ranije), podrškom obitelji, brigom o nepovoljnim događajima koji utječu na obitelj i dijete, snažnim fokusom sustava odgoja i obrazovanja na odgoj, na razvoj otpornosti djece, njihovo osnaživanje i ulaganje u njihove kompetencije, prije svega one socijalno-emocionalne, životne vještine.  

Ono što nam danas nedostaje jest taj snažan fokus na dobrobit djece. On se mora ogledati kroz konkretne, sveobuhvatne i koherentne politike koje se tiču djece i obitelji, znanstveno utemeljene programe i intervencije koje proizlaze iz tih politika, kontinuirano ulaganje u sustave koji se bave djecom i obitelji, te ulaganje u stručnjake koji su kompetentni dati profesionalni odgovor. Samo takvim, sveobuhvatnim pristupom i jedinstvenim djelovanjem svih ključnih dionika možemo osigurati pogodne uvjete za rast i razvoj djece.

U tom smislu, Hrvatska komora socijalnih pedagoga stavlja na raspolaganje svoje profesionalne resurse kreatorima politika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. 

Apeliramo na naše članove, a i na širu javnost, da tijekom iznošenja osobnih osjećaja, stavova i promišljanja ili bilo kakvih drugih informacija o ovom i sličnim događajima brinu o dostojanstvu i privatnosti svake osobe, naročito djece, koriste uključiv govor, te nude konstruktivne prijedloge i rješenja. 

Hrvatska komora socijalnih pedagoga

U Zagrebu, 4. svibnja 2023.