Ulica sv. Mateja 70/a, 10000 Zagreb

INTERDISCIPLINARNOST KAO RESURS – SINERGIJA I SURADNJA STRUČNJAKA ZA OTPORNIJE I ODRŽIVO DRUŠTVO

Objavio: HKSP | 30. prosinca 2022.

INTERDISCIPLINARNOST KAO RESURS – SINERGIJA I SURADNJA STRUČNJAKA ZA OTPORNIJE I ODRŽIVO DRUŠTVO

23.-25.02.2023., Vodice, hotel Olympia

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na konferenciju koju po prvi puta zajednički organizira 5 strukovnih komora koje okupljaju stručnjake pomagačkih zanimanja: edukacijske rehabilitatore, psihologe, psihoterapeute, socijalne pedagoge i socijalne radnike. Stručni skup će se održati od 23. do 25. veljače 2023. godine u Hotelu Olympia u Vodicama.

Hrvatsko društvo kao i međunarodna zajednica suočeni su proteklih godina s nizom gospodarskih, zdravstvenih, socijalnih i sigurnosnih rizika i kriza koje se odražavaju na svakog pojedinca, obitelji i zajednice u cjelini. U takvom okruženju do izražaja dolaze i redefiniraju se neki već postojeći izazovi kao i novi socijalni problemi. Stoga se sve češće raspravlja o održivom razvoju i jačanju otpornosti kod pojedinaca, obitelji i cijelih zajednica. Pri tome se ističe i pitanje dostupnih resursa kao i kapaciteta različitih javnih sustava, nevladinih udruga i privatnog sektora da se mijenjaju i prilagođavaju. U takvim okolnostima, a na putu prepoznavanja, prevencije i djelovanja, veliku ulogu imaju različiti stručnjaci koji kao zajednički nazivnik baštine usmjerenost na dobrobit i razvoj čovjeka. Stoga je cilj ove konferencije potaknuti promišljanja o međusobnoj suradnji različitih profesija i interdisciplinarnosti te međuresornoj suradnji kao resursu u aktualnom vremenu u području rada s obitelji, promocije i očuvanja mentalnog zdravlja te razvoja međuljudskih odnosa na osobnom i profesionalnom životnom putu. Konferencijom želimo otvoriti neka pitanja kao što su: kako međusobnom suradnjom unutar istog sustava možemo doprinijeti dobrobiti pojedinaca, obitelji i zajednica? Kako međuresornom suradnjom unaprijediti podršku i pomoć građanima? Koja je uloga komora u poticanju međuresorne suradnje? Kako odgovoriti na sve veće potrebe za uslugama u okviru ograničenih resursa? Imamo li prostora za zajednički utjecaj na politike i zagovaranje korisnika? Može li interdisciplinarna i međuresorna suradnja biti uteg u rješavanju problema i pružanju pomoći i podrške? Kako svaka profesija može autonomno doprinijeti i doprinosi jačanju kapaciteta pojedinaca, obitelji i zajednica? Koji je transformativni potencijal unutar svake profesije? S kojim etičkim izazovima se susrećemo u interdisciplinarnoj suradnji?

Osim pitanja, svaka od zastupljenih profesija nosi i odgovore, resurse i prilike. Stoga pozivamo sve socijalne radnike, socijalne pedagoge, psihoterapeute, psihologe i edukacijske rehabilitatore koji rade u različitim javnim sustavima, privatnim praksama i organizacijama civilnog društva da svojim aktivnim sudjelovanjem na Konferenciji pridonesu dijalogu, kritičkom promišljanju, razvoju međusobne suradnje i dobre prakse kroz prikaz aktualnosti iz neposrednog praktičnog rada, rezultata istraživanja i drugih sadržaja iz kojih možemo zajednički učiti. Plenarnim predavanjima i tematskim sekcijama biti će obuhvaćene slijedeće teme:

 1. Interdisciplinarna suradnja u radu s obitelji – od prevencije rizika, rane intervencije, mjera za zaštitu djece do sustavne pomoći i podrške svim članovima u cjeloživotnoj perspektivi
 2. Interdisciplinarna suradnja u promociji mentalnog zdravlja –na kontinuumu od promocije tjelesnog i mentalnog zdravlja do rada s  osobama s teškoćama mentalnog zdravlja i rada s traumom
 3. Uloga stručnjaka u razvoju međuljudskih odnosa u cjeloživotnoj perspektivi u suvremenom društvu – na koji način stručnjaci različitih struka potiču razvoj socijalnih i emocionalnih kompetencija, komunikacije kod korisnika te na vlastitiom profesionalnom putu

SUDJELOVANJE NA KONFERENCIJI

Aktivno sudjelovanje na Konferenciji moguće je kroz:

 • izlaganje (15 minuta)
 • radionicu (90 minuta)
 • poster prezentacija s prikazom primjera dobre prakse
 • tematski simpozij – (90 minuta, prijavljuje više sudionika iz različitih ustanova na jednu temu s minimalno 4 različita izlaganja)

UPUTE ZA PISANJE SAŽETAKA

Prijava sažetka odvija se na obrascu u prilogu i treba sadržavati:

 • ime i prezime autora i koautora, naziv i adresu ustanove, e-mail adresu prvog autora za korespondenciju
 • naznaku načina prezentacije (izlaganje, radionica, poster prezentacija ili tematski simpozij)
 • naznaka tematskog područja
 • naslov rada
 • tri do pet ključnih riječi
 • za izlaganje ili poster prezentaciju – potrebno je navesti kratak sadržaj izlaganja s naznačenim jasnim ciljem, najvažnije uvide i/ili rezultate te zaključke koji će biti prezentirani (do 250 riječi)
 • za radionicu je potrebno navesti cilj i svrhu radionice s kratkim prikazom teme i sadržaja aktivnosti. U sažetku radionice potrebno je opisati planirani program aktivnosti/hodogram te napisati predviđeni broj sudionika radionice (do 250 riječi )
 • za tematski simpozij, potrebno je oblikovati 4 sažetka prema uputama za izlaganje te se svi sažetci šalju objedinjeno.

Sažeci se prijavljuju

https://docs.google.com/forms/d/1wTZ-Ov1Uh6nj1lg4g8i6BY4ozNQhqOW_-Ry9iAVmAbs/viewform?edit.

Rok za prijavu sažetaka je do PRODULJEN! Novi rok za prijavu sažetaka je 05.02.2023. godine.

Službeni jezik konferencije je hrvatski.

NAPOMENA: Sudjelovanje i objava u knjizi sažetaka nije moguća bez uplaćene kotizacije.

VAŽNI DATUMI

 • Rok za zaprimanje sažetaka je 05.02.2023.godine (produžen)
 • Radovi zaprimljeni nakon tog roka neće se razmatrati.
 • Rok za odgovore Programskog odbora je 12.02.2023.

Sve važne informacije o I. KOKOSS Konferenciji nalaze se na mrežnim stranicama svake komore suorganizatora

https://hker.hr/ , https://hksp.hr/ , http://www.psiholoska-komora.hr/ , https://www.hkpt.hr/ , https://hksr.hr/

OSOBE ZA KONTAKT VEZANO ZA SMJEŠTAJ I REGISTRACIJU:

Dubrovnik Sun d.o.o. putnička agencija

email: kokoss@dubrovniksun.hr

tel: +385 20 436 363

fax: +385 20 436 336

KONTAKT VEZANO ZA SUDJELOVANJE NA KONFERENCIJI I PRIJAVU SAŽETAKA:

Email: kokosskonferencija2023@gmail.com

ORGANIZATOR:

KOKOSS – koordinacija komora u sustavu socijalne skrbi

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora

Hrvatska komora socijalnih pedagoga

Hrvatska psihološka komora

Hrvatska komora psihoterapeuta

Hrvatska komora socijalnih radnika

PROGRAMSKI ODBOR: Sonja Alimović, Andreja Bogdan, Andreja Brajša Žganec, Vanja Branica, Valentina Cindori, Krešimir Makvić, Maja Proso, Ivana Vlahek Teskera, Mirta Vranko, Anamarija Žic Ralić

ORGANIZACIJSKI ODBOR: Predsjednici Komora: Antun Ilijaš, Zlatko Bukvić, Vedran Korušić, Dejvid Zombori i Alma Rovis Brandić

MJESTO ODRŽAVANJA:
Hotel Olympia Vodice d.d., Ljudevita Gaja 6, 22211 Vodice

PRIJAVA SUDIONIKA I INFORMACIJE O KOTIZACIJI

Svi se sudionici, bez obzira sudjeluju li aktivno ili ne, trebaju se prijaviti preko službenog obrasca za prijavu i tehničkog organizatora konferencije (Agencija Dubrovnik Sun) objavljenog na mrežnim stranicama komore suorganizatora. Prilikom prijave treba se upisati osobne podatke, odabrati kotizaciju i smještaj te unijeti podatke za račun.

Kotizacija uključuje su: pristup svim sadržajima konferencije, materijalima konferencije, kavu i čaj u stankama, koncert klape 23.03.2023. i disko večer 24.02.2023.

Iznos kotizacije s PDV-om:

Prijave do 15.01.2023.Članovi KOMORAOstaliStudenti preddiplomskih i diplomskih studija/umirovljenici/nezaposleni/vježbenici
S izlaganjem250 kn 33,18 eur500 kn 66,34 eur100 kn 13,27 eur
Bez izlaganja450 kn 59,73 eur900 kn 119,45 eur200 kn 26,54 eur
Prijave od 16.01.2023.ČlanoviOstaliStudenti prediplomskih i diplomskih studija/umirovljenici/nezaposleni/vježbenici
Bez izlaganja650 kn 86,24 eur950 kn  126,09 eur200 kn 26,54 eur
Jednodnevna kotizacija – bez izlaganja400 kn / 53,09 eur

PRIJAVA SUDIONIKA:

PRIJAVA ZA SMJEŠTAJ: https://prijave.dubrovniksun.hr/kokoss-2023-smjestaj/