Ulica sv. Mateja 70/a, 10000 Zagreb

7. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika

Objavio: HKSP | 3. kolovoza 2022.

Predsjednica Komore sudjelovala  je u radu 7. sjednice Nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika. Na sjednici je predstavljeno socijalno mentorstvo u koje su uključeni i za koje su obučeni djelatnici Centara za socijalnu skrb, ali zasad samo socijalni radnici. Predsjednica Komore ukazalo je na potrebu inkluzivnog pristupa prema strukama koje su zaposlene u CZSS, a to su uz socijalne radnike i socijalni pedagozi i psiholozi te na potrebu međuresorne suradnje u ovom hvalevrijednom projektu. 

Pod točkom razno predsjednica Komore predložila je da se dva pravilnika koja su trenutno na  e-savjetovanju (Prijedlog Pravilnika o razini, odgovarajućem zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi i Prijedlogom pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga propisuju se mjerila prostora, opreme, potrebnih stručnih i drugih radnika, sadržaj, opseg i način pružanja socijalnih usluga prema vrsti socijalne usluge)  predstave na narednoj sjednici Nacionalnog vijeća, nakon završetka e-savjetovanja, a prije njihova donošenja. Prijedlog je prihvaćen. 

Aktivna u radu vijeća bila je i socijalna pedagoginja Dubravka Marušić.