Ulica sv. Mateja 70/a, 10000 Zagreb

Rezultati izbora za članove Povjerenstva za stručni nadzor Komore

Objavio: HKSP | 10. srpnja 2022.

Interes za članove Povjerenstva za nadzor iskazalo je sedmero članova Komore. Upravni odbor jednoglasno je donio odluku da članovi Povjerenstva za nadzor budu:

 1.) Marko Štengl (socijalna skrb),

2.)  Ljiljana Samardžić (obrazovanje), 

3. ) Nikolina Kolić Antolović (pravosuđe)

Čestitamo novim članovima!