Ulica sv. Mateja 70/a, 10000 Zagreb

Poziv za članove Povjerenstva za stručni nadzor Komore

Objavio: HKSP | 8. lipnja 2022.

Upravni odbor Hrvatske komore socijalnih pedagoga na svojoj sjednici održanoj 24. svibnja 2022. donosi

ODLUKU o javnom pozivu na iskaz interesa za članstvo u povjerenstvu za stručni nadzor Komore

Pozivaju se članovi Komore na iskaz interesa za članstvo u Povjerenstvu za stručni nadzor Komore.

Članovi Povjerenstva moraju biti članovi Komore, upisani u Imenik ovlaštenih socijalnih pedagoga s najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u obavljanju socijalnopedagoške djelatnosti.

Potrebno je dostaviti iskaz interesa uz motivacijsko pismo na e-adresu Komore:

 info@hksp.hr  najkasnije do 17.lipnja 2022. godine.

Rezultati izbora za članove Povjerenstva objavit će se na mrežnim stranicama Hrvatske komore socijalnih pedagoga

                                                                                                                                                                     Upravni odbor Hrvatske komore socijalnih pedagoga