Ulica sv. Mateja 70/a, 10000 Zagreb

POZIV NA EDUKACIJU

Objavio: HKSP | 12. svibnja 2022.

Socijalnopedagoško savjetovanje

Edukacija u organizaciji Hrvatske komore socijalnih pedagoga

Voditeljica edukacije: doc.dr.sc. Gabrijela Ratkajec Gašević

Termin edukacije: 25. i 26. svibnja 2022.

Format edukacije: Online

Trajanje edukacije: dvodnevna edukacija; svaki dan trajanje 3 sata

12:00 – 15:00 h

Kotizacija:

 • Članovi Hrvatske komore socijalnih pedagoga : besplatno
 • ostali stručnjaci:  250,00 kn

 • studenti: 50,00 kn

 • Kotizacija se uplaćuje na žiro račun Komore:

HR4623600001102900600, Zagrebačka banka, opis plaćanja kotizacija za stručni skup

Sadržaj:

Donošenjem Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti naveden je obuhvat djelovanja socijalnih pedagoga, između kojih se navodi i socijalnopedagoško savjetovanje.

Između svih vrsta savjetovanja koje su specifične zbog načina provedbe, populacije koju obuhvaćaju ili pak sadržaja s kojim se bave, u ovoj edukaciji nastojat će se dati okvir socijalnopedagoškog savjetovanja s obzirom na populaciju, sadržaj, primjenu i okvir u kojem se socijalnopedagoško savjetovanje provodi. Time će se primarno dati okvir i pristup u radu s osobama koje se u savjetovanje ne uključuju vlastitom voljom kao važne specifičnosti socijalnopedagoškog savjetovanja.

U tom smislu edukacija će ponuditi:

 • Osvrt na specifičnosti savjetovanja s osobama koje se u savjetovanje ne uključuju svojom voljom;
 • Kako „pomiriti“ dobrovoljnost savjetovanja kao pristupa u radu i uključivanje mimo vlastite volje kao ključne odlike osoba s problemima u ponašanju;
 • Kako definirati ciljeve savjetovanja s osobama koje se u savjetovanje uključuju mimo vlastite volje;
 • Pregled intervencija/metoda/tehnika usmjerenih na promjenu ponašanja tijekom savjetovanja;
 • Smjernice za poticanje promjene ponašanja u procesu savjetovanja osoba koje se u savjetovanje ne uključuju svojom voljom;
 • Granice povjerljivosti savjetovanja osoba koje se u savjetovanje ne uključuju svojom voljom;
 • Kako završiti proces savjetovanja i procijeniti ishode.

Edukatorica primarno provodi savjetovanje s mladima kojima je izrečena posebna obveza uključivanja u psihosocijalni tretman u savjetovalištu za mlade ili s roditeljima koji su upućeni u savjetovanje od strane centara za socijalnu skrb pa će edukacija biti prožeta praktičnim primjerima iz tog područja.

Edukacija neće biti snimana te je potrebno prisustvovati na edukaciji oba dana jer ta dva dana čine cjelinu.

Prijave su moguće putem sljedećeg linka: https://forms.gle/cY2DHi6t5g4h2sx97

Prijave primamo najkasnije do 23. svibnja 2022. , nakon istog ćemo prijavljenima poslati link za spajanje na edukaciju.