Ulica sv. Mateja 70/a, 10000 Zagreb

POZIV NA EDUKACIJU

Objavio: admin | 12. svibnja 2022.

Socijalnopedagoško savjetovanje

Edukacija u organizaciji Hrvatske komore socijalnih pedagoga

Voditeljica edukacije: doc.dr.sc. Gabrijela Ratkajec Gašević

Termin edukacije: 25. i 26. svibnja 2022.

Format edukacije: Online

Trajanje edukacije: dvodnevna edukacija; svaki dan trajanje 3 sata

Kotizacija:

  • Članovi Hrvatske komore socijalnih pedagoga : besplatno
  • ostali stručnjaci:  250,00 kn
  • studenti: 50,00 kn

Sadržaj:

Donošenjem Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti naveden je obuhvat djelovanja socijalnih pedagoga, između kojih se navodi i socijalnopedagoško savjetovanje.

Između svih vrsta savjetovanja koje su specifične zbog načina provedbe, populacije koju obuhvaćaju ili pak sadržaja s kojim se bave, u ovoj edukaciji nastojat će se dati okvir socijalnopedagoškog savjetovanja s obzirom na populaciju, sadržaj, primjenu i okvir u kojem se socijalnopedagoško savjetovanje provodi. Time će se primarno dati okvir i pristup u radu s osobama koje se u savjetovanje ne uključuju vlastitom voljom kao važne specifičnosti socijalnopedagoškog savjetovanja.

U tom smislu edukacija će ponuditi:

  • Osvrt na specifičnosti savjetovanja s osobama koje se u savjetovanje ne uključuju svojom voljom;
  • Kako „pomiriti“ dobrovoljnost savjetovanja kao pristupa u radu i uključivanje mimo vlastite volje kao ključne odlike osoba s problemima u ponašanju;
  • Kako definirati ciljeve savjetovanja s osobama koje se u savjetovanje uključuju mimo vlastite volje;
  • Pregled intervencija/metoda/tehnika usmjerenih na promjenu ponašanja tijekom savjetovanja;
  • Smjernice za poticanje promjene ponašanja u procesu savjetovanja osoba koje se u savjetovanje ne uključuju svojom voljom;
  • Granice povjerljivosti savjetovanja osoba koje se u savjetovanje ne uključuju svojom voljom;
  • Kako završiti proces savjetovanja i procijeniti ishode.

Edukatorica primarno provodi savjetovanje s mladima kojima je izrečena posebna obveza uključivanja u psihosocijalni tretman u savjetovalištu za mlade ili s roditeljima koji su upućeni u savjetovanje od strane centara za socijalnu skrb pa će edukacija biti prožeta praktičnim primjerima iz tog područja.

Prijave su moguće putem sljedećeg linka: https://forms.gle/cY2DHi6t5g4h2sx97

Prijave primamo najkasnije do 23. svibnja 2022. , nakon istog ćemo prijavljenima poslati link za spajanje na edukaciju.