Ulica sv. Mateja 70/a, 10000 Zagreb

Pismo predsjednice

Objavio: HKSP | 16. ožujka 2021.

Poštovane kolegice i kolege socijalni pedagozi,

Socijalna pedagogija je regulirana djelatnost! Hvala svima koji su joj na tome putu pomogli.

Sukladno Zakonu o socijalnopedagoškoj djelatnosti (NN, 98/19) dana 22. listopada 2020. osnovana je Hrvatska komora socijalnih pedagoga (dalje u tekstu Komora), a objavom Statuta u Narodnim novinama (NN, 3/21), od 20. siječnja 2021. godine počinje s aktivnim djelovanjem.

Što je Komora?

Komora je samostalna i neovisna organizacija socijalnih pedagoga u Republici Hrvatskoj koja se brine za razvoj, stručnost, etičnost, zakonitost i ugled u socijalnopedagoškoj djelatnosti na teritoriju Republike Hrvatske, skrbi da ovlašteni socijalni pedagozi savjesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove, čuva ugled, čast i prava članova te promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu te im pruža stručnu pomoć i zaštitu.

Čime se Komora bavi?

Komora se bavi pravnom i upravno pravnom djelatnošću. Ima autonomiju u području standarda struke koje socijalni pedagozi putem Komore sami donose. Dana nam je  mogućnost samoregulacije, ali nam ju ne plaćaju građani nego ju plaćamo sami kroz članarinu.

Komora je četvrta  vlast u državi i kao takva ona je alat za djelovanje u društvu. Sudjeluje u izradi propisa, strategija, ostalih akata koji se tiču djelatnosti te preuzima prekršajne postupke.  

Komora na temelju javnih ovlasti

  • donosi rješenje o priznavanju prava na obavljanje socijalnopedagoške djelatnosti
  • donosi rješenje o privremenoj zabrani i prestanku pravu na obavljanje socijalnopedagoške djelatnosti
  • odlučuje o postupcima upisa u odgovarajuće imenike, upisnike i evidencije te brisanja na temelju Zakona
  • donosi rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje regulirane profesije – socijalni pedagog
  • obavlja stručni nadzor na radom ovlaštenih socijalnih pedagoga
  • propisuje razinu specijalnosti u pojedinim područjima socijalne pedagogije i donosi rješenje o priznavanju specijalnosti
  • vodi zakonom propisane upisnike, imenike i evidencije
  • izdaje potvrde iz evidencija koje vodi u skladu sa Zakonom

Gdje je sjedište Komore?

Privremeno sjedište Komore je u Centru za pružanje usluga u zajednici u Dugavama, na čemu zahvaljujemo gospodinu Boži Vrkljanu, ravnatelju Centra. Administrativne poslove vodimo u prostoru OŠ Matije Gupca, na čemu zahvaljujemo ravnateljic Ljiljani Klinger i Školskom odboru.  

Sukladno Zakonu o socijalnopedagoškoj djelatnosti, rok za donošenje svih dokumenata potrebnih za rad Komore je 22. listopada 2021., no vjerujemo da će uskoro biti pripremljeno sve potrebno i da će Komora ranije započeti s radom u svim segmentima. Hvala vam na strpljenju.

Od Osnivačke skupštine prošli smo niz koraka, obavili sve potrebne registracije i intenzivno radimo na pripremi pravnih akata potrebnih za rad Komore. Održali smo prvu Skupštinu na kojoj smo odabrali predstavnike u tijela Komore, Upravni odbor je imenovao Povjerenstvo za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija te radimo na pripremi ostalih povjerenstava.

Želim nam uspješan rad, dobru suradnju i, naglašavam, Komora smo svi mi, bez obzira tko u kojem trenutku obnaša neku dužnost. Samo zajedničkim snagama možemo ju oblikovati u tijelo kojem ćemo željeti pripadati i kojim ćemo se ponositi. Na dobrobit svih nas, ali prvenstveno na dobrobit ranjivih skupina o kojima imamo obavezu profesionalno brinuti.

Alma Rovis Brandić, predsjednica Komore